ولیدیشن اتاق تمیز

لباس اتاق تمیز

فهرست مطالب

ولیدیشن اتاق تمیز /صحه گذاری اتاق‌ تمیز و تداوم انطباق آن‌ها

اتاق‌های تمیز به گونه ای طراحی و ساخته شده‌اند تا محیطی با تعداد ذرات کنترل‌شده فراهم آورند که بسیاری از آن‌ها حامل عوامل میکروبی هستند. از این رو، این محیط‌ها احتمال آلودگی میکروبی را کاهش می‌دهند. اگر کاربر اتاق تمیز اطلاع، داده‌های پشتیبان یا اطمینان کامل نداشته باشد که عملکرد اتاق تمیز رضایت‌بخش است، خطر آلودگی محصول بیشتر خواهد بود. اصطلاح «عملکرد رضایت‌بخش» را تنها می‌توان با استفاده از استاندارد کیفی اتاق تمیز ارزیابی کرد. در مقاله ای دیگر، به تاریخچة طولانی و گاه پیچیدة استانداردهای اتاق تمیز پرداخته شد. با این وجود، این مقاله به استاندارد فعلی اتاق‌های تمیز و چگونگی استفاده از آن‌ برای صدور گواهی اتاق تمیز و ارزیابی مجدد اتاق‌های تمیز راه‌اندازی‌شده می‌پردازد. این استاندارد ایزو14644 است.

با وجود آن‌که مقررات و رهنمودهای بسیاری وجود دارند که باید برای عملکرد مناسب اتاق‌های تمیز، طبق دستورالعمل‌های خوب تولید(که GMPهای اتحادیة اروپا، سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و دارو و هم‌چنین، راهنمای سازمان غذا و دارو برای پرکردن بسته‌‌بندی‌های دارویی در شرایط ضدعفونی، مهم‌ترین آنها هستند)، بررسی و به کار گرفته شوند، این مقاله بر این جنبه‌های عملیاتی تأکید ندارد (توجه کنید که صلاحیت‌سنجی برای طبقه‌بندی اتاق تمیز با پایش آن در حین عملیات فرق می‌کند). در مقابل، این مقاله به الزامات ارزیابی اتاق‌های تمیز جدید، قبل از استفاده و ارزیابی مجدد سالانه یا شش ماهه (برای اتاق‌های تمیز درجة 5 ایزو) با استفاده از استاندارد بین‌المللی می‌پردازد.

 

اسکرول به بالا