اتاق تمیز و تجهیزات اتاق تمیز

طراحی اتاق تمیز، ساخت کلیه تجهیزات اتاق تمیز،نصب و اجرای اتاق تمیز

۵/۵

اتاق تمیز(کلین روم )

طراحی اتاق تمیز ، ساخت کلیه تجهیزات اتاق تمیز، نصب و اجرای اتاق تمیز

اتاق تمیز(کلین روم )

اتاق تمیز یا کلین روم عبارتست از اتاق یا فضایی که در آن غلظت ذرات موجود در هوا در حد کنترل شده باشد و به صورتی طراحی، ساخته و مورد استفاده قرار بگیرد که ورود ذرات، و همچنین تولید و بقای ذرات داخل آن فضا حداقل میزان ممکن و مطابق با استاندارد مورد نظر باشد .سایر پارامترهای مربوطه مانند دما، رطوبت و فشار در صورت نیاز در آن اتاق تمیز(کلین روم ) کنترل شود.

انواع اتاق تمیز

اتاق های تمیز از نظر جریان هوا بطورکلی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

اجزای اصلی اتاق تمیز پرتابل (سافت وال)

هواساز اتاق تمیز، وظیفه تامین هوای 

سیستم تهویه و فیلتراسیون اتاق تمیز

اتاق توزین

هواساز اتاق تمیز، وظیفه تامین هوای 

سیستم کنترل و مانیتورینگ اتاق تمیز

اتاق توزین

تعریف اتاق تمیز

 

اسکرول به بالا